OSGB

OSGB


İş Sağlığı ve Güvenliği yasal zorunluluğun ötesinde bir yönetim felsefesi olarak ele alınmalıdır.


Eğitim

Eğitim


Yasal eğitimlerin yanı sıra kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda planlanabilen, süre ve içerikleri esnek eğitim hizmetleri.


Danışmanlık

Danışmanlık


Sürdürülebilir kurumsal kültür ve yönetim sisteminin oluşturulması sistemin tüm parçalarının ayrı ayrı analiz edilmesi ve yeni parçaların kurum kimliği ve hedeflerine uygun şekilde dizayn edilerek uygulanması ile mümkün olacaktır.