Danışmanlık

Çevre ve Sosyal

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı / ESMS – Environmental and Social Management Plan hazırlanması
Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı / ESAP – environmental and Social Action Plan hazırlanması
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme / ESIA – environmental and Social Impact Assessment hazırlanması
Çevresel ve Sosyal mevcut durum analizi, raporlama ve aksiyon planı hazırlanması
Çevresel ve Sosyal Birim, Proje / İşyeri organizasyonu oluşturulması, görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
Çevre ve Sosyal Politikası, hedefleri ve yıllık çalışma planının hazırlanması
Kurumsal uygulamalar doğrultusunda Çevresel ve Sosyal dokümantasyon yapısının oluşturulması, prosedür, talimat ve eklerinin hazırlanması
Çevresel ve Sosyal Bütçe hazırlanması ve satınalma planlaması
Çevresel ve Sosyal Denetim Sisteminin kurulması
Yasal, Proje / İşyerine özel ve spesifik Çevresel ve Sosyal eğitimlerinin planlanması
Çevresel ve Sosyal Mevzuat takibi ve bilgilendirme
Çevresel ve Sosyal kayıt ve istatistik sistemi oluşturulması
Alt İşveren Çevresel ve Sosyal yönetimi
Kurumsal uygulamalar doğrultusunda Aylık, Dönemlik veya Yılllık Çevresel ve Sosyal Faaliyet Raporlama Sisteminin oluşturulması
Çevresel ve Sosyal Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanması