OSGB

Diğer Sağlık Personeli

elemanOSGB, işyerlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini konusunda deneyimli Sağlık Personeli görevlendirerek sağlamaktadır.

Hizmetin başlaması sonrasında elemanOSGB yönetici İş Güvenliği Uzmanı, görevlendirilen İşyeri Hekimlerimiz ve Sağlık Personelimiz işyeri ziyaretinde bulunarak değerlendirme raporu hazırlar ve sunarlar.

elemanOSGB tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimleri ile birlikte çalışır.

Görevlendirilen Diğer Sağlık Personelleri, 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. Görevlendirilen Diğer Sağlık Personelleri, 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Diğer Sağlık Personeli çalışma süreleri:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

eleman.net