Eğitim

Yasal İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanlarına asgari eğitim konularını içeren eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Eğitimler, yeni risklerin ortaya çıkması da dikkate alınarak düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde aşağıdaki sürelere uygun olarak verilmelidir.

Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım

Genel Konular

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma