Danışmanlık

İş Güvenliği

İş Güvenliği mevcut durum analizi, raporlama ve aksiyon planı hazırlanması
İş Güvenliği Birim, Proje / İşyeri organizasyonu oluşturulması, görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
İş Güvenliği Politikası, hedefleri ve yıllık çalışma planının hazırlanması
Kurumsal uygulamalar doğrultusunda İş Güvenliği dokümantasyon yapısının oluşturulması, prosedür, talimat ve eklerinin hazırlanması
İş Güvenliği Bütçesi hazırlanması ve satınalma planlaması
İş Güvenliği Denetim Sisteminin kurulması
Yasal, Proje / İşyerine özel ve spesifik İş Güvenliği eğitimlerinin planlanması
İş Güvenliği Mevzuat takibi ve bilgilendirme
İş Güvenliği kayıt ve istatistik sistemi oluşturulması
Alt İşveren İş Güvenliği yönetimi
Kurumsal uygulamalar doğrultusunda Aylık, Dönemlik veya Yılllık İş Güvenliği Faaliyet Raporlama Sisteminin oluşturulması
İş kazası – Kaza Kök Neden Analizi
Proje / İşyeri özelinde

  • İş Güvenliği Yönetim Planı ve ekleri
  • Risk Değerlendirme
  • Acil Durum Planı
  • Yangın eğitimi
  • Makine-Ekipman kontrol Sistemi
  • Kişisel Koruyucu Donanım Tedariği
  • İş Güvenliği Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanması
  • Her kademede İş Güvenliği Personeli istihdamı
  • Süreçlerinde teknik Danışmanlık