Danışmanlık

İş Sağlığı

İş Sağlığı mevcut durum analizi, raporlama ve aksiyon planı hazırlanması
İş Sağlığı Birim, Proje / İşyeri organizasyonu oluşturulması, görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
İş Güvenliği Politikası, hedefleri ve yıllık çalışma planının hazırlanması
Kurumsal uygulamalar doğrultusunda İş Sağlığı dokümantasyon yapısının oluşturulması, prosedür, talimat ve eklerinin hazırlanması
İş Sağlığı Bütçesi hazırlanması ve satınalma planlaması
İş Sağlığı Denetim Sisteminin kurulması
Yasal, Proje / İşyerine özel ve spesifik İş Sağlığı eğitimlerinin planlanması
Sağlık Mevzuat takibi ve bilgilendirme
İş Sağlığı kayıt ve istatistik sistemi oluşturulması
Alt İşveren İş Sağlığı yönetimi
Kurumsal uygulamalar doğrultusunda Aylık, Dönemlik veya Yılllık İş Sağlığı Faaliyet Raporlama Sisteminin oluşturulması
Proje / İşyeri özelinde
Revir ve içerik planlaması
İş Sağlığı Yönetim Planı ve ekleri
Risk Değerlendirme
İlkyardım Eğitimi
Kişisel Koruyucu Donanım Tedariği
İş Sağlığı Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanması
Her kademede Sağlık profesyoneli seçimi ve onaya sunulması süreçlerinde teknik danışmanlık hizmetleri.