OSGB

İşyeri Hekimi

elemanOSGB, işyerlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini konusunda uzman İşyeri Hekimi görevlendirerek sağlamaktadır.

Hizmetin başlaması sonrasında elemanOSGB yönetici İş Güvenliği Uzmanı ve görevlendirilen İşyeri Hekimlerimiz işyeri ziyaretinde bulunarak değerlendirme raporu hazırlar ve sunarlar.

Görevlendirilen İşyeri Hekimleri, 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri:

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

eleman.net