OSGB

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme, işyerlerinin veya süreli işyerlerinin / proje sahalarının tasarım ve kuruluş aşamasından başlayarak faaliyetleri süresince veya müşteriye teslimine kadar devam eden çalışmalardaki potansiyel tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme, analiz etme, riskleri ortadan kaldırma veya risk kontrol tedbirlerinin alınmasına yönelik yöntem ve esasların belirlenerek dokümante edildiği çalışmalar bütünüdür.

eleman.net