OSGB

Acil Durum Yönetimi

Acil Durum Yönetimi, beklenmedik ve hemen müdahale gerektiren ciddi olay veya durumların öngörülerek bu olay ve durumlar karşısında uygulanması gereken kuralları, yetkilendirme ve görevlendirmeleri, süre planlaması ile kurtarma metot ve yöntemlerin belirlenerek dokümante edildiği çalışmalar bütünüdür.

eleman OSGB İSG Profesyonelleri, işyeri veya proje sahalarına ziyaretlerde bulunarak çalışma yöntemlerini ve doküman analizlerini yapar, Acil Durum Değerlendirme Raporu ve Aksiyon Planı hazırlar.

Acil Durum Değerlendirme Raporu, işyeri veya proje sahasının yapısal, donanımsal ve çalışanları kapsayan durum tespiti ile eksiklik veya geliştirilmesi gereken hususları, Aksiyon Planı ise yetki ve görevlendirme, eğitim ve uygulama ile yaklaşık maliyetler ve satın alma süreçlerini kapsar.

Rapor ve Aksiyon Planının hazırlanması ve onaylanması sonrasında eleman OSGB İSG Profesyonelleri ile işyeri veya proje çalışanları arasından görevlendirilen ekiple birlikte Acil Durum Yönetimi ve dokümantasyon çalışmaları başlatılır.

eleman.net