OSGB

İş Güvenliği Uzmanı

elemanOSGB, işyerlerinin mevzuat kapsamında ihtiyaç duyduğu iş güvenliği hizmetlerini, işyerlerinin süreç ve faaliyetlerine uygun branşlardaki A, B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirerek sağlamaktadır.

Hizmetin başlaması sonrasında elemanOSGB yönetici İş Güvenliği Uzmanı ve görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarımız işyeri ziyaretinde bulunarak değerlendirme raporu hazırlar ve sunarlar.

Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları, 29.12.2012/28512 tarih ve nolu Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve” İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri:

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

eleman.net